Rezerwuj boisko Orlik

 

 

Program Aktywne Miasteczko Śląskie dedykowany jest mieszkańcom Miasteczka Śląskiego i okolic. Ma na celu propagowanie rekreacji, kultury oraz sportu, integracji nie tylko wśród młodzieży, ale również osób starszych i dzieci również niepełnosprawnych. Jest dobrą alternatywą na spędzenie czasu wolnego i pozalekcyjnego, motywuje do podejmowania codziennej aktywności fizycznej oraz pokazuje i daje możliwość skorzystania z nowych, często przez niektóre osoby nieznanych form ruchu oraz innych aktywności rekreacyjno-kulturalnych. Jest dobrym sposobem na przełamywanie indywidualnych granic, a także kształtowanie charakteru sportowego oraz niwelowanie wykluczenia społecznego poprzez udział w organizowanych zajęciach.

Program Aktywne Miasteczko Śląskie obejmuje cykl spotkań mieszkańców Miasteczka z pasjonatami, instruktorami w różnych zakresach działań rekreacyjnych, kulturalnych oraz sportowych. Na początku projektu ruszamy z zajęciami łuczniczymi, petanque, tenisa stołowego, wycieczkami rowerowymi, zajęciami umuzykalniającymi dla dzieci.

Zajęcia z proponowanych dyscyplin odbywają się na terenie Miasteczka Śląskiego, a ich harmonogram układamy z miesięcznym wyprzedzeniem. Udział w zajęciach Aktywnego Miasteczka Śląskiego jest bezpłatny. Dla najbardziej aktywnych uczestników zajęć przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wcześniejsze zgłoszenie się w Punkcie Informacji o Programie AMŚ znajdującym się w Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Sportowej 1, którego możemy dokonać osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 32/3922370 lub mailowo pod adresem mailowym: aktywne@miasteczko-slaskie.pl .W przypadku niepełnoletnich potrzebna jest pisemna zgoda opiekuna prawnego na udział i samodzielny powrót do domu, bądź jego obecność na zajęciach. Opiekun osoby nieletniej jest zobowiązany do przedstawienia organizatorowi podpisanej zgody o braku przeciwwskazań do uprawianej dyscypliny, na którą zgłasza swojego podopiecznego oraz zgody RODO. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz zapoznania się i podporządkowania instrukcjom panującym na poszczególnych treningach. Uczestnik zapisując się na zajęcia potwierdza zapoznanie się z regulaminem, akceptację zasad zawartych w programie.

ZAPRASZAMY!!!